Duurzaam ondernemen

Omschrijving duurzaam ondernemen

Bij Duurzaam Ondernemen worden alle kansen benut om een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij na te streven zonder daarbij in te boeten op het bedrijfsrendement.   Duurzaam Ondernemen wordt ook wel aangeduid met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

De drie aandachtsgebieden van  Steelpoint zijn:

  1. Een beter milieu: niet alleen zorgen voor besparen van energie, preventie en scheiding van afval en intelligent vervoermanagement zoals de wet voorschrijft, maar ook door innovatie, afspraken van steelpoint met leveranciers en advies aan klanten wat extra’s doen.
  2. Welzijn van de medewerkers van steelpoint : de wet schrijft voor dat bedrijven goede arbeidsomstandigheden en de veiligheid waarborgen, maar de werkgever kan daar bovenop ook nog goede omgangs normen en eigen verantwoordelijkheid aanmoedigen en de gezondheid en brede ontwikkeling van de werknemers stimuleren.
  3. Welzijn van de maatschappij: het product of dienst zodanig vernieuwen dat het leidt tot meer welzijn van de samenleving. Denk aan groenvoorziening rondom het bedrijf, buurtactiviteiten, positieve discriminatie etc.